Behandlingsprinciper

Behandlingsprinciper

Varje konsultation baseras på anatomi, fysiologi och den individuella patientens förutsättningar och syftar till att hjälpa kroppen till god funktion och hälsa. Grundläggande principer, utifrån bla osteopati, är att människan och kroppen ses som en helhet, samt att behandling och rörelse ska stötta kroppens egen självreglerande och -läkande förmåga.

Revolving® är ett myofasciellt behandlingskoncept, där kroppens mjukdelar står i fokus. Behandlingen karaktäriseras av djupgående, inkännande massagegrepp. Det osteopatiska synsättet och Revolving® går hand i hand, med gemensam utgångspunkt i helhetssyn och individanpassning.

Rörelser och övningar, relaterat till tex muskelfunktion och hållning, andning och ergonomi, integreras alltid i besöket.

Läs mer om osteopati på Svenska Osteopatförbundets hemsida.